Reklamacje


 1. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie.
 2. W każdym przypadku prosimy o uprzedni kontakt z obsługą Sklepu poprzez wysłanie do nas wypełnionego formularza reklamacyjnego.
 3. Formularz może zostać wysłany na adres e-mail: reklamacje@sklep-gniazdka.plbądź pocztą tradycyjną na adres: Dział Reklamacji - INERGIA Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9.
 4. Klienci posiadający konto w sklepie internetowym www.sklep-gniazdka.pl mają możliwość złożenia reklamacji za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Zgłoszenie reklamacyjne złożone w ten sposób znacznie przyspieszy jego rozpatrzenie.
 5. Po wstępnym rozpatrzeniu reklamacji skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy Państwa o dalszych czynnościach związanych z Państwa reklamacją. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego ustosunkuje się merytorycznie do jego treści (uzna lub odmówi uznania reklamacji).
 6. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu w celu rozpatrzenia reklamacji zostanie on odebrany od Klienta na koszt sklepu sklep-gniazdka.pl przez firmę kurierską zamówioną przez Sklep.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu wraz z wszelkimi kosztami transportu lub możliwe będzie ustalenie ewentualnego rabatu. Sklep może również zaoferować, za zgodą Klienta, inne dostępne w sklepie produkty.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu w żadnym zakresie nie ograniczają uprawnień konsumentów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilnego.

Zwroty


 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, powiadamia Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: INERGIA Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9 lub na adres e-mailowy zwroty@sklep-gniazdka.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu (podpisany formularz zwrotu należy dołączyć do przesyłki).
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza odstąpienia od umowy przed jego upływem na adres e-mailowy zwroty@sklep-gniazdka.pl.
 3. Bieg terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy towary są zwracane w stanie niezmienionym. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy związane z korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy – a więc powodujący znaczne zmniejszenie jej wartości. W takiej sytuacji Sklep przyjmie zwrot towaru jednak zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 7. Prawo Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
  • przedmiotem sprzedaży przez Sklep był towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • przedmiotem sprzedaży przez sklep były towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Klient nie jest konsumentem (w rozumieniu art. (1) Kodeksu Cywilnego) lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Klient kupując towar na działalność zawodową lub gospodarczą nie może dokonać zwrotu zakupionych towarów.
 8. W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar wraz z Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy prosimy odesłać na adres: Dział Zwrotów Inergia Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 9.
 9. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.sklep-gniazdka.pl w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta koszt odesłania towaru do Sklepu ponosi konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta i nie podlega on zwrotowi. Przesyłki odsyłane do sklepu z opcją „za pobraniem” nie będą przez sklep przyjmowane.
 11. Przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem sklepu internetowego sklep-gniazdka.pl pod nr tel. 664913275, lub wysyłając e-mail na adres: zwroty@sklep-gniazdka.pl.

Odstąpienie od umowy

Zgłoszenie reklamacyjne